Projekt nr: 2018-1-PL01-KA102-047595

„Mobilność-technologia-wiedza. Rozwój praktyk zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie”

został dofinansowany z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.