Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji e.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami